ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

banner

Κέντρο Υγείας 22823 60001
Αστυν. τμήμα Χώρας 22820 22300
Αστυν. τμήμα Γαυρίου 22820 71120
Πυροσβεστική Υπηρεσία 22820 42199
Λιμεναρχείο Γαυρίου 22820 71213
Λιμεναρχείο Χώρας 22820 22250
ΚΤΕΛ Ανδρου 22820 22316
Ταξί Χώρας 22820 22171
Ταξί Γαυρίου 22820 71561
Ταξί Μπατσίου 22820 41081
Ταξί Κορθίου 22820 62171
ΜΟΥΣΕΙΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας 22820 23664
Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης 22820 41985
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 22820 22444
Ναυτικό Μουσείο Άνδρου 22820 22275
Μουσείο Λαογραφίας & Χριστιανικής τέχνης 22820 22189
Λαογραφικό Μουσείο Συνετίου 6944507725
Μουσείο Ελιάς 6932731776
Ψηφιακό Μουσείο 22823 60200
Καΐρειος Βιβλιοθήκη 22820 22262
Ίδρυμα Κυδωνιέως 22820 24598
Advertisements